Wat kunnen wij voor u betekenen?

NOVIzorg is een (erkende WTZi-) organisatie die sinds 1 januari 2022 bestuurlijk is gefuseerd met LEVANTOgroep. Er zijn meerdere locaties in de regio Zuid Limburg waar we mensen ontvangen die deelnemen aan allerlei activiteiten. De reden waarom mensen naar NOVIzorg komen, is dat wij “ondersteuning bieden bij zelfredzaamheid”. In feite helpen wij mensen die graag zelfstandig hun leven (blijven) inrichten, maar dat vanwege omstandigheden niet meer op eigen kracht kunnen. Door onze ondersteuning lukt het mensen om langer zelfstandig te blijven wonen, en actief te blijven in de eigen woonomgeving. U kunt bij ons niet wonen, iedereen gaat aan het einde van de middag weer naar huis. Bij NOVIzorg bent u geen patiënt, maar noemen wij u respectvol “cliënt”.

Mensen die gebruik maken van onze dienstverlening, zijn door een ziekte of aandoening beperkt geraakt. U kunt hierbij denken aan mensen die een herseninfarct hebben gehad, mensen met dementie, mensen met de ziekte van Parkinson. Hiertoe hebben wij gespecialiseerde programma’s ontwikkeld waarmee we onze cliënten leren om te gaan met de gevolgen van deze aandoeningen.

Bij NOVIzorg hechten we zeer aan een persoonlijke benadering en aan voldoende aandacht voor onze cliënten. We hebben deskundig personeel (activiteitenbegeleiders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, pedagogen en een eigen paramedisch team onder regie van een specialist ouderengeneeskunde) in dienst om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Om de dagbesteding zo prettig mogelijk te maken, hebben we besloten de (behandel-)activiteiten zo kleinschalig mogelijk te houden, en de locaties zo huiselijk mogelijk in te richten.

Nieuws

We hebben een nieuwe Facebookpagina! Volg vanaf nu deze pagina en ontvolg de oude pagina. Voortaan blijft u via onze nieuwe Facebookpagina op de hoogte van alle mooie dingen die bij NOVIzorg gebeuren. https://www.facebook.com/novizorgzuidlimburg
Lees verder >
Sinds 1 januari 2022 is de bestuurlijke fusie tussen LEVANTOgroep en NOVIzorg een realiteit geworden. Beiden organisaties functioneren nu als zelfstandige dochterondernemingen onder de holding LEVANTOgroep-NOVIzorg. Met de gedeelde expertise, kennis én kunde geven ze een extra impuls aan het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek; dichtbij de cliënt, in de wijk. Daarnaast heeft René […]
Lees verder >
Maastricht – Vanaf 11 april kunnen mensen met de Ziekte van Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, afasie en dementie voor begeleiding, behandeling en dagbesteding terecht in Maastricht. NOVIzorg opent dan een nieuwe locatie op Ambyerstraat Noord 28. Mensen helpen om zelfstandig te blijven wonen. Om actief te blijven in de eigen omgeving. Daar helpt NOVIzorg bij. […]
Lees verder >