Wat kunnen wij voor u betekenen?

BELANGRIJK NIEUWS:

De maatregelen ten aanzien van Corona hebben nog steeds invloed op de dienstverlening van NOVIzorg, de mogelijkheden om cliënten te ontvangen nemen gelukkig weer wat toe. Op dit moment ontvangen alle cliënten ondersteuning, veelal op afstand, slechts enkelen in fysieke vorm.

Zoals eerder aangekondigd, is er op 21 april  een richtlijn verschenen, waarin is opgenomen dat activiteitencentra zoals NOVIzorg weer cliënten mogen ontvangen, echter onder strikte voorwaarden. De afgelopen weken hebben wij met alle cliënten contact gehad en ingaande maandag 11 mei gaan we weer geleidelijk starten.
U vindt hier een verdere toelichting.

Mocht u als cliënt, mantelzorger of verwijzer vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat of per mail.

Vanwege de gewijzigde openstelling is het secretariaat op maandag t/m donderdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 t/m 12:00. U kunt ons altijd bereiken per mail op info@novizorg.nl of inspreken op het antwoordapparaat.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

NOVIzorg wil met haar dienstverlening bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen waardig kan leven (de zg. inclusieve samenleving). Daartoe ondersteunen wij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij zijn er voor mensen vanaf 18 jaar. Wij ondersteunen o.a. mensen met dementie, Parkinson, hersenletsel en afasie.

Wij streven ernaar om mensen te helpen bij het zo zelfstandig mogelijk leiden van hun eigen leven. U kiest, en wij zijn daarbij het steuntje in de rug. Bij NOVIzorg staat de cliënt centraal, niet met z’n beperkingen, maar met z’n mogelijkheden. Dat is ook de reden waarom NOVIzorg veelvuldig samenwerkt met andere zorg- en welzijnspartners. Samen kunnen we meer betekenen voor onze cliënten.

Sfeer proeven bij NOVIzorg

Het filmpje hiernaast geeft u een goede indruk van de diensten en aanpak van NOVIzorg

Nieuws

De maatregelen ten aanzien van Corona hebben nog steeds invloed op de dienstverlening van NOVIzorg. Zoals eerder is gemeld, is onlangs er een richtlijn verschenen waarin is opgenomen dat activiteitencentra zoals NOVIzorg weer mogen opstarten, echter onder strikte voorwaarden: deelnemende cliënten mogen niet tot de benoemde risicogroepen behoren en moeten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn; […]
Lees verder >
NOVIzorg uit Hoensbroek neemt de Dagopvang-activiteiten in Sittard over van de failliete Stichting Katharina Kasper. NOVIzorg biedt groepsondersteuning, behandeling, en persoonlijke begeleiding aan cliënten met dementie, Parkinson, afasie en niet aangeboren hersenletsel (NAH), maar is er ook voor kwetsbare ouderen. NOVIzorg heeft locaties in Hoensbroek, Heerlen en Kerkrade. Bij de dagopvang in Sittard gaat het […]
Lees verder >
De maatregelen ten aanzien van Corona hebben nog steeds invloed op de dienstverlening van NOVIzorg. Op 21 april is er een richtlijn verschenen, waarin is opgenomen dat activiteitencentra zoals NOVIzorg weer mogen opstarten, echter onder strikte voorwaarden: deelnemende cliënten mogen niet tot de benoemde risicogroepen behoren en moeten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn; er moet […]
Lees verder >