Heerlen STAND BY!

NOVIzorg is een van de medeoprichters van de coöperatie Heerlen STAND BY! Voor de burgers van Heerlen die een ondersteuningsvraag hebben, staan vanaf 1 januari 2017 diverse organisaties klaar die de vraag van de cliënt in gezamenlijkheid (ontschot) oppakken. Omdat de grenzen tussen die organisaties zijn weggewerkt, hoeft de cliënt maar met één partij (STAND BY!) afspraken te maken. Zelfs de indicatie die voorheen de gemeente moest verlenen, is niet meer nodig. Dat levert voor de cliënt tijdwinst op, en daarnaast het voordeel dat STAND BY! geen eigen bijdrage rekent.

De Heerlense burger meldt zich bij het Sociaal buurtteam in zijn eigen wijk, of belt de gemeente en wordt dan doorgeleid naar STAND BY!  Daar wordt in een persoonlijk gesprek besproken welke ondersteuning nodig is. Uiteraard wordt daarbij ook indringend bekeken wat de burger zelf kan doen. Andere gemeenten in Zuid Limburg volgen op afstand de ontwikkelingen in Heerlen, en gaan mogelijk in de nabije toekomst op een soortgelijke manier werken.

Aan STAND BY! werken o.a. mee: Alcander, Cicero, Levanto/Oase, Meander, NOVIzorg, Radar, Relim/SchoonGMS, SGL en Triade. Op 1 januari 2019 is ook Mondriaan toegetreden als lid van de coöperatie.