foto-kopbalk-dementie

Dementie

foto01


foto02 

 

INTRODUCTIE
Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes waaronder de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. NOVIzorg biedt verschillende soorten begeleiding en ondersteuning voor mensen met een vorm van Dementie in de verschillende fasen. 
Afhankelijk van de zorgvraag, kan de volgende zorg en ondersteuning geboden worden:

  • Algemene dagbesteding
  • Gespecialiseerde dagbesteding Sport & Begeleiding Dementie
  • Zorg aan huis

ALGEMENE DAGBESTEDING
De algemene dagbesteding richt zich op mensen met een beperking in het algemeen. De activiteiten vinden plaats in gemengde groepen. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende beperkingen en verschillende leeftijden samen aan de activiteiten deelnemen. Het activiteitenprogramma wordt door uzelf/de client zelf bepaald. Hierbij bestaat de keuze uit een groot scala aan activiteiten zoals creatief, sport, spel, pc, geheugen- en denktraining, wandelen enz.

Wanneer? Maandag t/m vrijdag
Waar? Locatie Hoensbroek Grubbelaan
Locatie Heerlen Centrum
Kerkrade, Old Hickory

GESPECIALISEERDE DAGBESTEDING
NOVIzorg biedt een gespecialiseerd activiteitenprogramma voor mensen met (beginnende) Dementie. Het programma is opgebouwd rondom enkele vaste elementen, zoals sporten, bewegen, denkspellen en geheugentraining. Er wordt veel aandacht besteed aan sociale interactie, en ook hier wordt lotgenotencontact erg waardevol gevonden door cliënten. Dit programma wordt begeleid door ervaren activiteitenbegeleiders. Om een op maat gesneden programma aan te bieden, zal ieders individuele situatie apart bekeken worden. Alle nodige faciliteiten zijn aanwezig.

Programmaonderdelen:

  • sportieve activiteiten onder begeleiding van een professionele sportbegeleider waaronder bewegingsactiviteiten gericht op coördinatie, conditie en balans.
  • ontspanningsactiviteiten onder begeleiding van een professionele begeleider waaronder ademhalings- en bewegingsoefeningen.
  • psycho-educatie waaronder geheugenoefeningen, spellen, herinneringsactiviteiten en lotgenotencontacten, e.d.;
  • gelegenheid tot rusten in comfortabele relaxstoelen;
  • tijdens het programma zal ’s middags een goed verzorgde lunch voor u klaar staan.
Wanneer? Elke maandag, woensdag en vrijdag
Waar? Locatie Heerlen Centrum

ZORG AAN HUIS 
Bij de ondersteuning op maat voor mensen met Dementie wordt individueel bekeken welke hulpvraag er bij de cliënt en zijn/haar omgeving ligt. De individuele begeleiding wordt geboden door een ambulant begeleider met kennis en ervaring op het gebied van Dementie zodat aan de juiste doelstellingen gewerkt kan worden, denk hierbij aan het behouden van een goede dagstructuur.