foto-kopbalk-home

NAH - bij kinderen

foto08-nah-kind


foto07-nah-kind

 

INLEIDING
Jaarlijks lopen duizenden kinderen in Nederland hersenletsel op. Bijvoorbeeld na een val, een verkeersongeluk, hersenvliesontsteking of een hersentumor. De gevolgen zijn niet altijd meteen duidelijk.
De ondersteuning van kinderen met NAH kent opvallende verschillen met de ondersteuning van volwassenen. Bij kinderen richt de ondersteuning zich meer op het systeem, het gezin, de school, de sportvereniging enzovoorts. Bovendien zijn de hersenen van kinderen nog volop in ontwikkeling. In die ontwikkeling kunnen zich problemen voordoen als gevolg van het hersenletsel.
Omdat de gedragsproblemen van het kind met NAH vaak niet als zodanig onderkend worden, lijdt het hele gezin onder de ontstane situatie.

DE BrainSTARS METHODE
Sinds 2010 is er een formele samenwerking tussen Vilans (kenniscentrum) en NOVIzorg, waarbij de begeleiders van NOVIzorg zijn getraind in het werken volgens wetenschappelijk vastgestelde richtlijnen op het vlak van NAH bij kinderen, en het toepassen van de BrainSTARS methode.
BrainSTARS is een in Amerika ontwikkelde methode voor de ondersteuning van gezinnen met een kind met NAH. Het is een systematische methode voor de analyse van het gedrag.
De BrainSTARS methode is ontwikkeld omdat veel ouders, leerkrachten en professionele begeleiders (van gezinnen met) een kind met NAH zijn op zoek naar toegankelijke informatie over de gevolgen van hersenletsel. Ook hebben zij behoefte aan praktische adviezen die helpen zo goed mogelijk met het kind om te gaan.
BrainSTARS kan toegepast worden op meerdere gebieden. Werken met de methode vanuit de thuissituatie werkt het meest verbindend. Een doel van de methode is namelijk ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij het kind met NAH, op dezelfde manier met het kind omgaat. Dit houdt de lijntjes kort en zorgt voor afstemming en samenwerking. BrainSTARS zorgt voor duidelijke informatie over NAH en gerichte oplossingen voor problemen.
NOVIzorg is de enige organisatie in Zuid-Limburg die werkt met deze methode.

Deze methode wordt toegepast bij NOVIzorg in de thuissituatie als:

  • zorg aan huis

ZORG AAN HUIS
Bij de ondersteuning op maat voor kinderen en jongeren met NAH, wordt individueel bekeken welke hulpvraag er bij de cliënt en zijn/haar omgeving ligt. De individuele begeleiding wordt geboden door een ambulant begeleider met kennis en ervaring op het gebied van NAH en de methode BrainSTARS zodat aan de juiste doelstellingen gewerkt kan worden.

Doelen van BrainSTARS in de thuissituatie:

  • De thuisbegeleider maakt en onderhoudt contact met alle betrokkenen rondom het kind met NAH.
  • Het duidelijk en overzichtelijk in kaart brengen van de probleemgedrag in een bepaalde ontwikkelingsfase of ontwikkelingsgebied, middels signaleringslijsten en ervaringen van betrokkenen.
  • Het aanbieden van psycho-educatie over NAH, oorzaken en gevolgen van NAH, voor iedereen die bij het kind betrokken is.
  • Afstemming tussen betrokkenen, iedereen zit op een lijn.
  • Het begrijpen en beïnvloeden van gedrag door het aanreiken van mogelijke oplossingen voor concrete problemen.

Als de doelen die opgesteld worden voor/ tijdens de begeleiding, zijn behaald, dan wordt de begeleiding beëindigd. 6 Maanden na beëindiging van de begeleiding is er een follow-up. Dan wordt er door de begeleider contact opgenomen met het gezin en geïnformeerd naar het functioneren van het kind. Bij bijzonderheden of vragen kan de begeleider dan verder advies geven.