foto-kopbalk-nah

NAH - bij volwassenen

foto05


foto-nah-volw2

 

ALGEMENE DAGBESTEDING
De algemene dagbesteding richt zich op mensen met een beperking in het algemeen. De activiteiten vinden plaats in gemende groepen. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende beperkingen en verschillende leeftijden samen aan de activiteiten deelnemen. Het activiteitenprogramma wordt door uzelf/de client zelf bepaald. Hierbij bestaat de keuze uit een groot scala aan activiteiten zoals creatief, sport, spel, pc, geheugen- en denktraining, wandelen enz.

Wanneer? Maandag t/m vrijdag
Waar? Locatie Hoensbroek Grubbelaan
Locatie Heerlen Centrum
Kerkrade, Old Hickory

GESPECIALISEERDE DAGBESTEDING
Iedere dinsdag en donderdag kunt u bij NOVIzorg terecht voor het gespecialiseerde programma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. U kunt deelnemen aan een op maat gesneden programma dat rekening houdt met ieders individuele situatie alsook met de wisselwerking binnen de groep. Alle nodige faciliteiten zijn aanwezig. Het programma wordt verzorgd door medewerkers die gespecialiseerd zijn / ervaring hebben met cliƫnten met een NAH.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • sport- en bewegingsactiviteiten waaronder bewegen, balansoefeningen en coƶrdinatieoefeningen;
  • psycho-educatie door middel van voorlichting en lotgenotencontact;
  • cognitieve activiteiten waaronder geheugentraining en denktraining (zowel individueel als in groepsverband);
  • gelegenheid tot rusten in comfortabele relaxstoelen.
Wanneer? Elke dinsdag en donderdag
Waar? Locatie Hoensbroek Adelante

BEHANDELING
Binnen de gespecialiseerde dagbesteding Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) wordt de mogelijkheid geboden om multidisciplinaire behandeling te ontvangen. Multidisciplinaire behandeling houdt in dat u tijdens de dagbesteding therapeutische behandeling ontvangt van fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of maatschappelijk werker. Deze behandeling staat onder supervisie van een arts. Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg. De dagbehandeling helpt u als u een tijdelijke of chronische aandoening of beperking heeft. Hierdoor bent u sneller in staat om uw situatie te herkennen en te accepteren. 

ZORG AAN HUIS
NOVIzorg heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een NAH (niet aangeboren hersenletsel). Volwassenen met hersenletsel kunnen bij NOVIzorg worden ondersteund in de thuissituatie. Deze ondersteuning wordt geboden door ambulant begeleiders met ruime kennis en ervaring op het gebied van NAH zodat aan de juiste doelstellingen gewerkt kan worden, denk hierbij aan agendatraining en het leren werken met een dag/weekrooster om structuur te krijgen en vervolgens te behouden. Sinds 2010 is er ook een formele samenwerking tussen Vilans en NOVIzorg, waarbij de begeleiders van NOVIzorg zijn getraind in het werken volgens wetenschappelijk vastgestelde richtlijnen op het vlak van NAH bij kinderen. Deze specialisatie is met name gericht op het begeleiden van gezinnen waar een kind met NAH woont. Omdat de gedragsproblemen van het kind met NAH vaak niet als zodanig onderkend worden, lijdt het hele gezin onder de ontstane situatie. Volgens de methode BrainStars werkt NOVIzorg daarom in brede zin aan deze problematiek. Ervaringen van gezinnen (ouders) zijn zeer positief, en zijn te vinden op de site van Vilans. Voor Zuid Limburg is NOVIzorg de enig erkende aanbieder van deze ondersteuning.