foto-kopbalk-parkinson

Parkinson

foto03


foto04

 

INTRODUCTIE
De ziekte van Parkinson is een ziekte waarbij bepaalde zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven. Kenmerkende klachten zijn stijfheid, bewegingstraagheid en beven. 

Er kan ook sprake zijn van Parkinsonismen. Dit zijn aandoeningen waarvan de verschijnselen lijken op die van Parkinson.
Afhankelijk van de zorgvraag, kan de volgende zorg en ondersteuning geboden worden:

  • Algemene dagbesteding
  • Gespecialiseerde dagbesteding Sport & Begeleiding Parkinson
  • Behandeling
  • Zorg aan huis

ALGEMENE DAGBESTEDING
De algemene dagbesteding richt zich op mensen met een beperking in het algemeen. De activiteiten vinden plaats in gemende groepen. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende beperkingen en verschillende leeftijden samen aan de activiteiten deelnemen.
Het activiteitenprogramma wordt door uzelf/de client zelf bepaald. Hierbij bestaat de keuze uit een groot scala aan activiteiten zoals creatief, sport, spel, pc, geheugen- en denktraining, wandelen enz.

Wanneer? Maandag t/m vrijdag
Waar? Locatie Hoensbroek Grubbelaan
Locatie Heerlen Centrum
Kerkrade, Old Hickory

GESPECIALISEERDE DAGBESTEDING
Van maandag t/m vrijdag kunt u deelnemen aan een sportieve dag, speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deze dag is gevarieerd opgebouwd met sportieve elementen zoals zwemmen en fitness, maar ook met cognitieve en ontspannende activiteiten. Door de groepssamenstelling is er veel ruimte voor lotgenotencontact en omdat de groepsgrootte klein wordt gehouden, is er ook ruime gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Het programma wordt begeleid door ervaren activiteitenbegeleiders, verpleegkundigen en sportinstructeurs. Dit programma wordt aangeboden op de locatie Adelante (revalidatiecentrum Hoensbroek).

Het programma:
Alle activiteiten zijn afgestemd op de richtlijnen van de Parkinsonpatiëntenvereniging.
Om een op maat gesneden programma aan te bieden, zal ieders individuele situatie apart bekeken worden. Alle nodige faciliteiten zijn aanwezig en er is de gehele dag een verpleegkundige aanwezig voor alle benodigde verpleegkundige zorg (medicatie, persoonlijke verzorging, e.d.).

Programmaonderdelen:

  • sportieve activiteiten onder begeleiding van een professionele sportinstructeur en verpleegkundige waaronder zwemactiviteiten, fitness en beweging, e.d;
  • ontspanningsactiviteiten onder begeleiding van een professionele sportinstructeur en verpleegkundige waaronder ademhalings- en bewegingsoefeningen in zowel water als in de sportzaal;
  • psycho-educatie waaronder geheugenoefeningen, gastsprekers, lotgenotenbijeenkomsten, e.d.;
  • gelegenheid tot rusten in comfortabele relaxstoelen;

Tijdens het programma zal ’s middags een goed verzorgde lunch voor u klaar staan.

Wanneer? Van maandag t/m vrijdag
Waar? Locatie Hoensbroek Adelante

BEHANDELING
Binnen de gespecialiseerde dagbesteding Parkinson wordt de mogelijkheid geboden om multidisciplinaire behandeling te ontvangen.
Multidisciplinaire behandeling houdt in dat u tijdens de dagbesteding therapeutische behandeling ontvangt van fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of maatschappelijk werker. Deze behandeling staat onder supervisie van een arts. Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg.
De dagbehandeling helpt u als u een tijdelijke of chronische aandoening of beperking heeft. Hierdoor bent u sneller in staat om uw situatie te herkennen en te accepteren.

ZORG AAN HUIS
Bij de ondersteuning op maat voor mensen met Parkinson wordt individueel bekeken welke hulpvraag er bij de cliënt en zijn/haar omgeving ligt. De individuele begeleiding wordt geboden door een ambulant begeleider met kennis en ervaring op het gebied van Parkinson zodat aan de juiste doelstellingen gewerkt kan worden, denk hierbij aan cognitieve training en begeleiding in de thuissituatie.