Indicatie

NOVIzorg heeft voorzieningen waar burgers kunnen binnenlopen voor een kop koffie of wat sociaal contact. Vrijwilligers zijn aanwezig om een praatje mee te maken, en onze medewerkers kunnen u op weg helpen naar de juiste instantie als u ondersteuning zoekt die NOVIzorg zelf niet biedt. Voor die vorm van inloop is er geen indicatie nodig.

Blijkt dat u een ondersteuningsvraag heeft die door de professionals van NOVIzorg kan worden opgepakt, dan wordt u “cliënt”. Er zijn meerdere mogelijkheden om ondersteuning van NOVIzorg te ontvangen. Het kan gebaseerd zijn op een indicatie (WMO, WLZ, ook via een PGB) maar het kan ook zonder indicatie op particuliere basis. In het eerste geval worden de kosten gedeclareerd bij de overheid, in het tweede geval ontvangt u een factuur.

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
: NOVIzorg werkt via contracten met gemeenten in Zuid Limburg. Afhankelijk van de gemeente waarin u woont, betaalt u een beperkte eigen bijdrage per 4 weken. Om uw persoonlijke situatie te bepalen, kijken wij graag even met u mee. Er zijn diverse gemeenten die inmiddels geen indicaties meer verstrekken, en ook geen eigen bijdragen meer vragen.


WLZ (wet langdurige zorg):
NOVIzorg is een erkende zorgaanbieder die op basis van uw CiZ-indicatie werkt. Voor de ondersteuning betaalt u een beperkte eigen bijdrage per 4 weken aan het CAK.

PGB (persoonsgebonden budget): de gewenste WMO- en WLZ-ondersteuning kan ook middels een PGB worden geleverd. De PGB’s worden door de sociale verzekeringsbank (SVB) afgehandeld, en NOVIzorg is een bij SVB erkende aanbieder.


Particulier
: indien u geen indicatie heeft van uw gemeente of van het CiZ, maar u wenst toch voor uzelf of een familielid ondersteuning, dan hebben wij daar gunstige tarieven voor.

De regels binnen gemeenten veranderen regelmatig. Wanneer u niet precies weet welke situatie van toepassing is, of wanneer u op particuliere basis ondersteuning wil inkopen bij NOVIzorg, neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken dan met u mee en informeren u graag over de mogelijkheden.