Informatie voor verwijzers

NOVIzorg is voor cliënten een kleinschalige zorgaanbieder, hetgeen ons zeer cliëntgericht en slagvaardig maakt. Maar ook voor verwijzers hanteren we deze slagvaardigheid. Voor uw cliënten hanteren we geen wachttijden, zelfs niet als indicaties (nog) niet rond zijn. We hebben meerdere locaties, meerdere activiteiten, meerdere vormen waarin we onze ondersteuning kunnen gieten. Wij werken volgens de principes van positieve gezondheid, en al onze medewerkers zijn daarin geschoold. U krijgt altijd per cliënt een terugkoppeling van ons, en wij verwachten anderzijds van u terugkoppeling als u potentiële verbeteringen in onze werkwijze opmerkt. Cliënten zijn erg tevreden over onze dienstverlening hetgeen blijkt uit onze jaarlijkse groei en uit de resultaten van de onafhankelijke cliënttevredenheidmetingen. Maar ook onze verwijzers houden we graag tevreden.

Samengevat, NOVIzorg is:

 • kleinschalig
 • slagvaardig
 • deskundig personeel
 • hoge mate van kwaliteit
 • hoge cliënttevredenheid
 • geen wachttijden

In zorginhoudelijk opzicht werkt NOVIzorg samen met de volgende professionals:

 • specialist ouderengeneeskunde
 • casemanagers dementie
 • revalidatieartsen
 • fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkenden
 • gespecialiseerde activiteitenbegeleiders
 • kennismedewerkers niet aangeboren hersenletsel
 • parkinsonverpleegkundigen
 • verpleegkundigen, verzorgenden IG.

Voor verwijzers hanteren we een directe communicatie:

Afdeling cliëntzaken, te bereiken via 045 – 2 310 310, of via mail naar:

Voor alle niet cliëntgerelateerde vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 
Wim Pécasse, bestuurder van NOVIzorg: w.pecasse@novizorg.nl

Uw mail wordt binnen 24 uur beantwoord.