Klachtenregeling

U heeft een klacht….

Bij NOVIzorg horen we graag dat cliënten tevreden zijn over de geboden zorg- en dienstverlening. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund.

Stap 1: Samen met uw zorgverlener het probleem oplossen

NOVIzorg stelt het op prijs dat u uw eventuele ongenoegen direct kenbaar maakt. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor we samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen. U kunt uw opmerking of klacht met de begeleider bespreken of met een van de managers.

Stap 2: Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

Soms ligt het wat moeilijker. Een directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Sommige mensen hebben daar graag hulp bij. Of u heeft het geprobeerd, maar het gesprek met NOVIzorg heeft toch niet geleid tot een acceptabele oplossing. In dat geval hebt u de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen van een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris bij NOVIzorg is:

Andrea Ernes
Andrea Ernes

Mevrouw Andrea Ernes

Telefoonnummer: 045-2310310
Emailadres: a.ernes@novizorg.nl

De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u betekenen:

  • luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing
  • uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure van NOVIzorg
  • de klacht – eventueel anoniem – registreren.

Als u de klacht liever eerst met een vertrouwenspersoon bespreekt, dan kan dat ook. Binnen NOVIzorg kunt u daarvoor terecht bij:

foto femke vluggen
Femke Vluggen

Mevrouw Femke Vluggen

Telefoonnummer: 045-2310310
Emailadres: f.vluggen@novizorg.nl

De vertrouwenspersoon kan het volgende voor u betekenen:

  • ondersteunt u bij het bespreekbaar maken van vragen, problemen of klachten en helpt daarover helderheid te krijgen
  • de vertrouwenspersoon ondersteunt niet bij zorg-inhoudelijke hulpverleningsgesprekken, maar enkel bij vraag-/klachtgesprekken.

De uitkomst van de gesprekken met de klachtenfunctionaris en/of vertrouwenspersoon kan zijn dat u besluit uw klacht schriftelijk in te dienen. Dat kan uiteraard, de klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen. Uw klacht wordt dan formeel behandeld volgens de klachtenprocedure van NOVIzorg. U krijgt dan altijd een schriftelijke reactie binnen de afgesproken termijn.

Stap 3: Wanneer wij er samen niet uitkomen

Mocht u er met NOVIzorg (stap 1) niet uitkomen, en de route via klachtenfunctionaris (stap 2) kan ook niet helpen bij een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht altijd voorleggen aan andere instanties. De klachtenfunctionaris kan u hier meer over vertellen.