Kwaliteitsrapport

Visie NOVIzorg op kwaliteit

NOVIzorg wil cliënten vanuit de principes van positieve gezondheid ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk leven. We helpen mensen door naar hun mogelijkheden te kijken en niet te focussen op de beperkingen. We doen dat in een kleinschalige huiselijke setting, waar we inspelen op de wensen en mogelijkheden en waarbij we aandacht hebben voor de persoonlijke invulling daarvan.

Om de kwaliteiten van de cliënt tot hun recht te laten komen, wordt gebruik gemaakt van diverse methodes. Het onderscheidende karakter zit vooral in de aanpak. NOVIzorg hanteert bij haar activiteiten een kleine groepsgrootte waarbij een individuele benadering en veel aandacht voor de cliënt centraal staan. Cognitieve training en de aandacht voor sociale vaardigheden lopen als een rode draad door de ondersteuning, en integratie wordt zo veel als mogelijk bevorderd. We leggen de nadruk op het begeleiden van cliënten in plaats van bezighouden: uit mensen halen wat er nog in zit, en niet rustig toekijken.

NOVIzorg wil op zorgvragen een adequaat antwoord bieden door volledig vraaggericht te werken. Zorg op maat staat voorop, ook als daar andere deskundigen (van andere organisaties) bij betrokken moeten worden, dan wordt dat door ons geregeld. We kijken daarmee verder dan onze eigen mogelijkheden. De cliënt bepaalt, de medewerker ondersteunt en begeleidt. Wij bieden voor elk probleem een oplossing en anders zoeken we er één.

Kwaliteitsrapport downloaden

NOVIzorg stelt jaarlijks een kwaliteitsrapport op. Daarin wordt vermeld hoe de organisatie functioneert en hoe de kwaliteit van de ondersteuning van cliënten is gewaarborgd. Het rapport is gebaseerd op onderwerpen die vanuit het ministerie worden bepaald. Het meest recente kwaliteitsrapport kunt u hier downloaden/lezen.