>
14 juni 2019

Afscheid Myriam Deurenberg na 10 jaar!

MYRIAM DEURENBERG
Op 28 mei hebben we na 10 jaar afscheid genomen van Myriam Deurenberg.

Myriam heeft zich, eerst als ambtelijk secretaris, later als voorzitter van de cliëntenraad van NOVIzorg altijd hard gemaakt voor de belangen van de cliënten.
Nu is het tijd om meer tijd in haar eigen atelier te gaan steken en te gaan genieten en haar hobby’s.
 
RvT, Medewerkers, Vrijwilligers en Cliënten danken Myriam voor haar inzet en bijdrage de afgelopen jaren.

Myriam tot ziens en Geneet van ut Leave!