>
3 januari 2022

Bestuurlijke fusie LEVANTOgroep en NOVIzorg

Afgelopen zomer tekenden de bestuurders Wim Pécasse en Paul Schefman al een intentieverklaring, sinds 1 januari 2022 is de bestuurlijke fusie van NOVIzorg en LEVANTOgroep een feit. Zowel NOVIzorg  als LEVANTOgroep maken nu als zelfstandige dochters deel uit van de Holding LEVANTOgroep-NOVIzorg. Aan de dienstverlening aan onze cliënten en voor onze medewerkers van onze dochterorganisaties verandert er in de praktijk niets.

LEVANTOgroep en NOVIzorg denken door de fusie nog beter aan hun maatschappelijke opdracht te kunnen voldoen. Met hun gedeelde expertise, kennis én kunde geven ze een extra impuls aan het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek; dichtbij de cliënt, in de wijk.

Verandert er iets voor u als cliënt?

Nee, de dienstverlening aan u als cliënt verandert niet. Ook voor de medewerkers waarmee u van doen heeft, verandert er niets. De Cliënten Raad (CR) die u vertegenwoordigt, is nu ook actief voor de holding.

Bestuurders Wim Pecasse  en Paul Schefman geven samen leiding aan de holding. Zij vormen samen de Raad van Bestuur van LEVANTOgroep-NOVIzorg. Zij zijn er dus ook voor verantwoordelijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens en rechten wordt omgegaan.

Door de fusie brengen LEVANTOgroep en NOVIzorg hun ervaring en kennis bij elkaar en kunnen we de begeleiding en zorg van onze cliënten verder verbeteren.