>
8 mei 2020

Corona-update 8 mei 2020

De maatregelen ten aanzien van Corona hebben nog steeds invloed op de dienstverlening van NOVIzorg. Zoals eerder is gemeld, is onlangs er een richtlijn verschenen waarin is opgenomen dat activiteitencentra zoals NOVIzorg weer mogen opstarten, echter onder strikte voorwaarden:

  • deelnemende cliënten mogen niet tot de benoemde risicogroepen behoren en moeten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn;
  • er moet gezorgd worden voor 1,5 meter afstand op de locaties en in het vervoer.

Uiteraard moeten ook medewerkers van NOVIzorg klachtenvrij zijn en mogen ze niet tot de risicogroepen behoren. 

Bij de voorbereidingen houden we rekening met de zorgvraag van de cliënten, maar ook met de hierboven genoemde voorwaarden. Helaas betekent dat dat niet iedere cliënt die graag wil deelnemen, daadwerkelijk kan starten op 11 mei. De verwachting is dat we de weken na 11 mei verder kunnen opbouwen en steeds meer cliënten kunnen verwelkomen.

Locaties.

De afgelopen weken hebben wij alle cliënten benaderd, en is bekeken welke cliënten veilig kunnen deelnemen aan de dagactiviteiten. We maken daarbij gebruik van de bekende NOVIzorg-locaties, maar ook van de Buurtpunten van Heerlen Stand By als dat beter passend is.

Sittard.

We heten alle cliënten van Sittard hartelijk welkom bij NOVIzorg. De komende week gaan we de cliënten van onze nieuwe Sittardse locatie (Huize Katharina) bellen om te bespreken wanneer we gaan opstarten. We volgen daar dezelfde zorgvuldige aanpak als in de overige locaties, en zullen ook daar de strikte regels van het RIVM en de GGD volgen.

Vervoer.

Vervoer is een extra belemmering gebleken, omdat het houden van 1,5 mtr afstand in de taxi’s nauwelijks mogelijk is. Daarom heeft het onze grote voorkeur als cliënten op eigen gelegenheid naar de locaties kunnen komen. Dit zal de komende maanden niet veranderen.

Deze week ronden we de planningen voor 11 mei af, en daarna worden alle cliënten geïnformeerd over hun persoonlijke situatie.

Bestaande cliënten

De dienstverlening die we ingaande 11 mei bieden, is :

  • Individuele begeleiding telefonisch
  • Individuele behandeling telefonisch
  • Individuele begeleiding thuis (beperkt)
  • Individuele behandeling thuis (beperkt)
  • Groepsbegeleiding op locatie (zoals telefonisch met iedere cliënt is besproken)
  • Groepsbehandeling op locatie (zoals telefonisch met iedere cliënt is besproken).

De begeleiding en behandeling die we thuis of op locatie aanbieden, vindt alleen plaats als dit vanuit de zorgvraag noodzakelijk is, en kan alleen plaatsvinden als de betrokkenen klachtenvrij zijn en niet behoren tot een van de genoemde risicogroepen. We hanteren daarbij de richtlijnen van GGD en RIVM inzake veiligheid van cliënten en medewerkers.

Nieuwe cliënten

Voor nieuwe cliënten willen we ook beschikbaar zijn. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we geen mensen in de kou laten staan. Al zijn we beperkt in de mogelijkheden, toch kunnen we in de huidige situatie ook nieuwe cliënten ondersteunen.

Vragen, contact ?

Als u informatie wenst, of een concrete vraag heeft, neem dan contact op met ons secretariaat. Dit geldt ook voor verwijzers.
We zijn dagelijks beschikbaar via 045 – 2 310 310.
Onze intakers zullen u dan terugbellen voor verdere afspraken.