>
24 april 2020

Laatste stand van zaken rondom het Coronavirus – update 24 april 2020

De maatregelen ten aanzien van Corona hebben nog steeds invloed op de dienstverlening van NOVIzorg.

Op 21 april is er een richtlijn verschenen, waarin is opgenomen dat activiteitencentra zoals NOVIzorg weer mogen opstarten, echter onder strikte voorwaarden:

  • deelnemende cliënten mogen niet tot de benoemde risicogroepen behoren en moeten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn;
  • er moet gezorgd worden voor 1,5 meter afstand op de locaties en in het vervoer.

Uiteraard moeten ook medewerkers van NOVIzorg klachtenvrij zijn en mogen ze niet tot de risicogroepen behoren. 
Op dit moment ontvangen alle cliënten ondersteuning, veelal op afstand, slechts enkelen in fysieke vorm. De komende week gaat NOVIzorg in kaart brengen welke cliënten in aanmerking komen om weer deel te nemen aan de dagactiviteiten op locaties.
Hiervoor zal met alle cliënten telefonisch worden overlegd.

Bestaande cliënten

De dienstverlening die we ingaande 6 mei (datum nog onder voorbehoud) bieden, is :

  • Individuele begeleiding telefonisch
  • Individuele behandeling telefonisch
  • Individuele begeleiding thuis (beperkt)
  • Individuele behandeling thuis (beperkt)
  • Groepsbegeleiding op locatie
  • Groepsbehandeling op locatie

De begeleiding en behandeling die we thuis of op locatie aanbieden, vindt alleen plaats als dit vanuit de zorgvraag noodzakelijk is, en kan alleen plaatsvinden als de betrokkenen klachtenvrij zijn en niet behoren tot een van de genoemde risicogroepen. We hanteren daarbij de richtlijnen van GGD en RIVM inzake veiligheid van cliënten en medewerkers.

Nieuwe cliënten

Voor nieuwe cliënten willen we ook beschikbaar zijn. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we geen mensen in de kou laten staan. Al zijn we beperkt in de mogelijkheden, toch kunnen we in de huidige situatie ook nieuwe cliënten ondersteunen.

Vragen, contact ?

Als u informatie wenst, of een concrete vraag heeft, neem dan contact op met ons secretariaat. Dit geldt ook voor verwijzers.
We zijn dagelijks beschikbaar via 045 – 2 310 310.
Onze intakers zullen u dan terugbellen voor verdere afspraken.