>
24 maart 2020

Laatste stand van zaken rondom het Coronavirus – update 24 maart 2020

NOVIzorg heeft haar activiteiten op 17 maart aangepast aan de situatie waarin we ons met z’n allen bevinden. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor onze dienstverlening, en daarmee ook voor (nieuwe) cliënten. We hebben ervoor gezorgd dat alle cliënten een bepaalde vorm van ondersteuning blijven behouden. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met ieders persoonlijke ondersteuningsvraag.

Bestaande cliënten

De dienstverlening die we vanaf 17 maart aan bestaande cliënten bieden, is :

  • Individuele begeleiding telefonisch
  • Individuele behandeling telefonisch
  • Individuele begeleiding thuis (beperkt)
  • Individuele behandeling thuis (beperkt)
  • Groepsbegeleiding op locatie NOVIzorg-Adelante (zeer beperkt)
  • Groepsbehandeling op locatie NOVIzorg-Adelante (zeer beperkt)

De locaties Heerlen, Kerkrade en Hoensbroek Grubbelaan zijn gesloten.

Er is nog niet besloten wanneer we in onze dienstverlening kunnen opschalen.

De begeleiding en behandeling die we thuis of op locatie aanbieden, vindt alleen plaats als dit vanuit de zorgvraag noodzakelijk is, en kan alleen plaatsvinden als de betrokkenen klachtenvrij zijn. We hanteren daarbij de richtlijnen van GGD en RIVM inzake veiligheid van cliënten en medewerkers.

Omdat dit maatwerk is, is met iedere cliënt hierover persoonlijk gecommuniceerd, telefonisch en schriftelijk.

Nieuwe cliënten

Voor nieuwe cliënten willen we ook beschikbaar zijn. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we geen mensen in de kou laten staan. Al zijn we beperkt in de mogelijkheden, toch kunnen we in de huidige situatie ook nieuwe cliënten ondersteunen.

Vragen, contact ?

Als u informatie wenst, of een concrete vraag heeft, neem dan contact op met ons secretariaat. Dit geldt ook voor verwijzers.
We zijn dagelijks beschikbaar via 045 – 2 310 310.
Onze intakers zullen u dan terugbellen voor verdere afspraken.