>
16 maart 2020

Laatste stand van zaken rondom het Coronavirus

De landelijke maatregelen die genomen worden rondom het Coronavirus leiden ertoe dat ook NOVIzorg haar activiteiten heeft herzien. Van dinsdag 17 maart tot 6 april zullen de locaties van NOVIzorg een gewijzigde openstelling hebben.

Cliënten zijn persoonlijk geïnformeerd over hun ondersteuning. Vanwege de gewijzigde openstelling is ook ons secretariaat beperkt bereikbaar van 8:30 tot 12 uur. U kunt ons altijd bereiken per mail op info@novizorg.nl of inspreken op het antwoordapparaat.