>
1 mei 2020

Persbericht – NOVIzorg neemt dagopvang in Sittard over van Stichting Katharina Kasper

NOVIzorg uit Hoensbroek neemt de Dagopvang-activiteiten in Sittard over van de failliete Stichting Katharina Kasper.

NOVIzorg biedt groepsondersteuning, behandeling, en persoonlijke begeleiding aan cliënten met dementie, Parkinson, afasie en niet aangeboren hersenletsel (NAH), maar is er ook voor kwetsbare ouderen. NOVIzorg heeft locaties in Hoensbroek, Heerlen en Kerkrade.

Bij de dagopvang in Sittard gaat het vooralsnog om 10 cliënten.

NOVIzorg neemt de begeleidster van de dagopvang in Sittard van Katharina Kasper over.

Er wordt naar gestreefd om, zodra de corona-maatregelen dit toelaten, cliënten weer te ontvangen, en de activiteiten in Sittard voort te zetten vanuit de vertrouwde locatie.
Waarschijnlijk opent de locatie haar deuren binnen enkele weken.