Organisatie

NOVIzorg is een zorginstelling die sinds 2004 ondersteuning biedt aan mensen met chronische beperkingen. Wij ondersteunen met name mensen die te maken hebben met lichamelijke beperkingen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel (NAH / CVA), de ziekte van Parkinson, dementie en afasie. Daarnaast worden ook (eenzame) ouderen met somatische klachten ondersteund. De sfeer in de organisatie is huiselijk, kleinschalig, veel persoonlijke aandacht voor de cliënten. Bij NOVIzorg werken 60 medewerkers en 50 vrijwilligers.

Doel van de ondersteuning is het verbeteren van de zelfredzaamheid van onze cliënten en hun mantelzorgers, waardoor ze beter in staat zijn om maatschappelijk te participeren. Dit gebeurt o.a. door cliënten te ontmoeten (laagdrempelig), te trainen op cognitief vlak, in combinatie met passende bewegingsactiviteiten, en te ondersteunen met paramedische diensten.

Om onze dienstverlening met behoud van de kwaliteit te kunnen borgen voor de langere termijn, werkt NOVIzorg volgens het Triple Aim-principe. Triple Aim is een uit de Verenigde Staten afkomstig concept voor het duurzaam organiseren van zorg. Het staat voor het gelijktijdig realiseren van de volgende drieledige doelstellingen:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie.
  • Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.

In Nederland zijn behandelingen in de zorg van hoge kwaliteit. Artsen zijn van oudsher gericht op het behandelen van kwalen. Ze handelen vanuit hun vakgebied. Ook in de care-sector zijn we gewend om cliënten vanuit hun beperking te ondersteunen. Dat kan anders. Met Triple Aim kunnen we passende zorg verlenen, gericht op de wensen en behoeften van (groepen) patiënten. Zo maken we de zorg beter en houden we de zorgkosten in de hand. Meer gezondheid voor hetzelfde geld of minder!

NOVIzorg biedt haar ondersteuning aan in de vorm van dagactiviteiten (groepsbegeleiding) en individuele begeleiding. De groepsactiviteiten vinden plaats op 4 locaties in Parkstad:

  • Heerlen Centrum (Geerstraat), gemiddeld 30 cliënten per dag aanwezig
  • Hoensbroek Grubbelaan, gemiddeld 50 cliënten per dag aanwezig
  • Hoensbroek Adelante, gemiddeld 60 cliënten per dag aanwezig
  • Kerkrade Old Hickory, gemiddeld 40 cliënten per dag aanwezig


Daarnaast worden 70 cliënten individueel begeleid in de thuissituatie.

NOVIzorg stimuleert het coöperatief samenwerken van zorgaanbieders en gemeenten in Zuid Limburg, is mede-initiatiefnemer van STAND BY (Heerlen), is partner bij Samen Leven (Kerkrade) en is formeel samenwerkingspartner van de Adelante Zorggroep.

Daarnaast is NOVIzorg mede-oprichter van Dignita, een zorgaanbieder die multidisciplinaire paramedische dienstverlening (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, etc.) voor cliënten biedt.

De organisatie wordt geleid door de heer Wim Pécasse, sinds 2008 aan NOVIzorg verbonden. Er wordt gewerkt conform de zorgbrede governance-code en er is een Raad van Toezicht waarin de volgende rolverdeling is afgesproken:

  • Pascal Penders, voorzitter
  • Wouter van Kranen, secretaris
  • Anna Peulen, lid.

NOVIzorg werkt kleinschalig voor cliënten, en zo is ook de organisatie ingericht. Hieronder het organogram.