Over NOVIZORG

NOVIzorg is een (erkende WTZi-) organisatie die inmiddels 15 jaar bestaat. Er zijn meerdere locaties in de regio Zuid Limburg waar we mensen ontvangen die deelnemen aan allerlei activiteiten. De reden waarom mensen naar NOVIzorg komen, is dat wij “ondersteuning bieden bij zelfredzaamheid”. Dure woorden, maar in feite helpen wij mensen die graag zelfstandig hun leven (blijven) inrichten, maar dat vanwege omstandigheden niet meer op eigen kracht kunnen. Door onze ondersteuning lukt het mensen om langer zelfstandig te blijven wonen, en actief te blijven in de eigen woonomgeving. U kunt bij ons niet wonen, iedereen gaat aan het einde van de middag weer naar huis. Bij NOVIzorg bent u geen patiënt, maar noemen wij u respectvol “cliënt”.

Mensen die gebruik maken van onze dienstverlening, zijn door een ziekte of aandoening beperkt geraakt. U kunt hierbij denken aan mensen die een herseninfarct hebben gehad, of mensen die beginnend dement zijn, of mensen met de ziekte van Parkinson. Hiertoe hebben wij gespecialiseerde programma’s ontwikkeld waarmee we onze cliënten leren om te gaan met de gevolgen van deze aandoeningen. Daarnaast zijn er ook mensen die bij NOVIzorg aankloppen omdat ze tijdelijk ondersteuning wensen, omdat bijv. de partner is opgenomen in het ziekenhuis. En ook voor mensen die zich eenzaam voelen, hebben wij activiteiten die vooral gericht zijn op het verbeteren van sociaal contact.

Bij NOVIzorg hechten we zeer aan een persoonlijke benadering en aan voldoende aandacht voor onze cliënten. We hebben deskundig personeel (activiteitenbegeleiders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, pedagogen) in dienst om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Om de dagbesteding zo prettig mogelijk te maken, hebben we besloten de activiteiten zo kleinschalig mogelijk te houden, en de locaties zo huiselijk mogelijk in te richten. Dat betekent dat de groepen bestaan uit ongeveer 8 cliënten, geleid worden door deskundig opgeleide medewerkers, en dat NOVIzorg door de huiselijke sfeer voor veel mensen een tweede thuis is geworden.

Missie:

NOVIzorg is een organisatie van professionals die midden in de samenleving staan. We zijn ambitieus en gedreven, pragmatisch innoverend, en zijn we een slagvaardige en flexibele samenwerkings-partner voor verwijzers, overheden en collega-aanbieders. Vanuit de principes van positieve gezondheid bevorderen wij het maatschappelijke participatievermogen van individuele burgers, om zodoende een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving.

Visie:

In een kleinschalige, huiselijke sfeer worden burgers ondersteund bij het streven naar een zinvol leven in eigen regie. We focussen daarbij vooral op wensen en mogelijkheden waardoor iedere burger een persoonlijke invulling kiest van zijn of haar ondersteuning. We bieden professionele ondersteuning en behandeling op maat en doen dat samen met collega-instellingen die dezelfde principes nastreven. We kijken daarmee verder dan onze eigen mogelijkheden.

Samenwerking:

NOVIzorg werkt samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Zuid Limburg. Vanuit de gedachte dat u de best mogelijke ondersteuning moet krijgen, worden professionals van collega-instellingen betrokken als dat wenselijk is. NOVIzorg werkt daarom samen met onderstaande organisaties en neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden:

  • Heerlen Stand By (bestaande uit Alcander, Cicero, Levanto, Meander, NOVIzorg, Radar, SGL Triade, en Relim)
  • Kerkrade Samen Leven (bestaande uit o.a. Impuls, Levanto, Meander, NOVIzorg, Radar, SGL)

De samenwerking met collega-professionals betekent overigens niet dat het voor u als cliënt ingewikkelder wordt, of dat u met meer organisaties en bureaucratie te maken krijgt.