Vertrouwenspersoon

Cliënten die een vertrouwelijk gesprek wensen met een onafhankelijk persoon, kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon.  Via NOVIzorg kunt u in gesprek gaan met de heer Rald Groven, telnr.: 06 – 18 48 18 41. Zijn emailadres is: info@kenniscentrumzorg.com
Gesprekken met de heer Groven zijn uiteraard vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon jongeren

Vertrouwenspersoon AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)

De vertrouwenspersoon van het AKJ is er voor alle cliënten en hun ouders/verzorgers van NOVIzorg met een jeugdwetindicatie. Cliënten én ouders kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en is niet in dienst is van NOVIzorg.

Zo bereik je het AKJ

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je denkt dat je er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de organisatie van NOVIzorg, dan is het goed om te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het AKJ.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jullie doen?

Allereerst luisteren naar je verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij/hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij een gesprek met NOVIzorg en/of de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis. Op de website van het AKJ vind je alle contactgegevens.

Vraag of klacht?

Meestal kun je met je opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wil je dit niet altijd of kan het in sommige gevallen niet. Daarom is er een vertrouwenspersoon van het AKJ.

Bel 088 – 5551000 of kijk op de website: www.akj.nl.

Jongeren en hun ouders kunnen ook met de vertrouwenspersoon chatten. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 16.00u tot 20.00u, en op vrijdag van 15.00u tot 17.00u.