Werken bij NOVIzorg

NOVIzorg houdt de ondersteuning van cliënten op een kwalitatief hoog niveau door het inzetten van goed opgeleide medewerkers en met behulp van zeer betrokken vrijwilligers. Regelmatig hebben wij vacatures (medewerkers) en kunnen wij vrijwilligers plaatsen.

Bij NOVIzorg werken begeleiders, verzorgenden / verpleegkundigen, bewegingsagogen, en uiteraard meerdere mensen in administratieve functies. Regelmatig zijn er vacatures omdat steeds meer cliënten de weg naar NOVIzorg vinden voor passende ondersteuning.

Zonder de betrokkenheid en inzet van gemotiveerde vrijwilligers zou NOVIzorg haar werk niet optimaal kunnen verrichten. Vrijwilligers zijn actief in activiteiten (cognitief, creatief, sport) maar ook bij het helpen in huishoudelijk opzicht en bij het cliëntenvervoer. Getrainde vrijwilligers rijden onze (rolstoel-) taxi’s en zorgen ervoor dat cliënten die afhankelijk zijn van vervoer, veilig op de locatie komen en daarna uiteraard weer thuis.

Vacature lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting NOVIzorg te Hoensbroek heeft twee vacatures. De huidige Raad bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. Het toezicht verloopt conform de Zorgbrede Governancecode. Op basis hiervan wordt binnen afzienbare termijn door twee leden de maximale zittingstermijn bereikt en ontstaan er vacatures.

Klik hier voor de volledige vacature