Wat is afasie?

Afasie ontstaat door een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH),waardoor mensen niet of moeilijk kunnen spreken, schrijven, lezen of begrijpen wat er gezegd wordt. Soms zijn mensen halfzijdig verlamd, kunnen zich moeilijker concentreren, hebben moeite met dubbeltaken en/of onthouden. Afasie verandert het leven op ingrijpende wijze. Hierdoor is terugkeer in het arbeidsproces vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. Vroegere hobby’s vallen weg vanwege de handicap. Als contacten met kennissen, vrienden of familie verwateren, dreigen mensen met afasie en hun partners te vereenzamen.

Wat mag u van NOVIzorg verwachten?

In 2011 heeft NOVIzorg het “Afasiecentrum Parkstad Limburg” opgericht. Het centrum  is erkend door de Afasie Vereniging Nederland (AVN). De AVN biedt ondersteuning bij het opzetten van afasiecentra in Nederland en ziet erop toe dat de kwaliteit in alle afasiecentra gelijk is. Meer informatie hierover vindt u op www.hersenletsel.nl.

Het NOVIzorg-afasiecentrum stemt zijn specifieke nazorgprogramma af op de ernst van uw afasie, hulpvraag, leeftijd, mogelijkheden en uw sociale netwerk. Er werkt een afasietherapeut die gespecialiseerd is in spraak-, taal- en communicatietraining.

Leren van elkaar

In het afasiecentrum kunt u werken aan een zo zelfstandig mogelijk leven en het verbeteren van de communicatie. Het afasiecentrum biedt u activeringsprogramma’s om beter te leren omgaan met de stoornissen. Er wordt veelal in kleine groepen gewerkt omdat u het meeste leert van lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Dit geldt zowel voor mensen met afasie als voor hun partners.

Oefening baart kunst

De diverse groepen hebben een aantal gemeenschappelijke doelen: oefenen van de communicatie of activiteiten uit het dagelijks leven, uitwisselen van ervaringen en praten met lotgenoten.
Bij de groepssamenstelling houden we rekening met uw leeftijd en interesses. De groepen verschillen wat betreft het niveau van begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Soms gebruikt men ondersteunde communicatie, zoals een agenda, het gespreksboek, tekenen, gebaren en/of computerondersteuning. In andere groepen wordt meer gepraat en gediscussieerd.
Ook voor begeleiding bij het verwerken van de handicap kunt u in het afasiecentrum terecht.

Het afasiecentrum van NOVIzorg biedt de volgende programma-onderdelen:

  • professionele vraaggerichte zorg voor mensen vanaf 18 jaar die beperkt zijn in de communicatie door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hulp willen om beter te functioneren in de maatschappij;
  • kennis en informatie aan eenieder die geconfronteerd wordt met afasie of communicatiestoornissen door NAH;
  • een steunpuntfunctie en lotgenotencontact voor mensen met afasie en hun mantelzorgers.

Vaststellen activiteiten

Voordat u aan activiteiten deelneemt, vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats in het afasiecentrum. De afasietherapeut bespreekt samen met u de hulpvraag. U levert dus een actieve bijdrage aan het vaststellen van de doelen en de inhoud van de activiteiten.