Behandeling

Wanneer u (tijdelijk) behandeling nodig heeft als gevolg van uw beperking, dan kan NOVIzorg u ook hierbij ondersteunen. Door de samenwerking met de paramedische zorgorganisatie Dignita kunnen wij de begeleiding uitbreiden met behandeling. Dat kan ergotherapie of fysiotherapie zijn, maar ook logopedie of psychologische ondersteuning is mogelijk. Deze dienstverlening wordt vergoed vanuit de WLZ (wet langdurige zorg), en daarvoor is een indicatie nodig die NOVIzorg voor u kan aanvragen.

Het voordeel van de behandeling door Dignita is dat deze volledig is afgestemd op uw ondersteuningsvraag en op de begeleiding die u daar bij NOVIzorg al voor krijgt. Bovendien vindt de behandeling plaats op de locaties van NOVIzorg (op de momenten dat u daar bent voor begeleiding). De behandelaren van Dignita maken onderdeel uit van de NOVIzorg-teams zodat de therapie inhoudelijk volledig aansluit bij uw ondersteuningsvraag.