Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.
Bij mensen die lijden aan dementie, gaan er steeds meer hersencellen dood. Dit zorgt ervoor dat de hersenen steeds minder goed kunnen functioneren. Het proces van achteruitgang kan heel snel verlopen, maar het kan ook zijn dat het nog jarenlang zonder al te veel klachten verloopt. Dat is per persoon verschillend.

Verschijnselen van dementie

Wanneer iemand dementie heeft, dan gaat het geheugen sterk achteruit. Dit is het symptoom van dementie dat vooral in het begin van de aandoening erg opvalt. Andere problemen die optreden zijn :

  • Taalproblemen: de persoon kan de goede woorden niet meer vinden en begrijpt woorden niet meer (afasie). Of kan niet meer lezen of begrijpt niet meer wat gelezen wordt.
  • Het begrip hoe dingen in de omgeving moeten worden gebruikt (apraxie) valt weg. Iemand heeft bijvoorbeeld een sleutel in zijn handen, maar begrijpt niet wat hij ermee moet doen.
  • De persoonlijkheid verandert soms. De dementerende wordt achterdochtig of agressief, soms ook heel passief en lief. Maar soms kan de dementerende ook weer heel angstig zijn of dingen zien die er niet zijn.

De symptomen verschillen overigens per persoon.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

NOVIzorg kan de klachten bij dementie uiteraard niet verhelpen. We kunnen wel het omgaan met de gevolgen van dementie verzachten. Daarbij streven we ernaar u zo zelfstandig mogelijk te houden, en u zo lang mogelijk de regie over uw leven te laten voeren. We doen dat door specifieke programma’s met u te doorlopen. Hieronder vindt u een opsomming van de programma-onderdelen. Ook voor mantelzorgers hebben we aandacht. Het omgaan met dementie is voor mantelzorgers erg ingrijpend, en door een gerichte training kunnen we daar veel kwaliteit in aanbrengen. NOVIzorg werkt samen met de regionale psychogeriaters en neurologen en met de casemanagers dementie (dementie-verpleegkundigen).

Programmaonderdelen:

  • sportieve activiteiten onder begeleiding van een professionele sportbegeleider waaronder bewegingsactiviteiten gericht op coördinatie, conditie en balans;
  • ontspanningsactiviteiten onder begeleiding van een professionele begeleider waaronder ademhalings- en bewegingsoefeningen;
  • psycho-educatie waaronder geheugenoefeningen, spellen, herinneringsactiviteiten en lotgenotencontacten, e.d.;
  • gelegenheid tot rusten in comfortabele relaxstoelen;
  • paramedische ondersteuning door fysio- en ergotherapeuten en andere behandelaren.