Wat is niet aangeboren hersenletsel?

Onder hersenletsel (NAH) verstaan we letsel aan de hersenen dat is ontstaan na de geboorte. Het is op te delen in twee soorten: traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Bij traumatisch hersenletsel is sprake van beschadiging van de hersenen door een oorzaak buiten het lichaam. Bijvoorbeeld een ongeluk of een klap op het hoofd. Bij niet-traumatisch hersenletsel is sprake van een oorzaak in het lichaam, zoals bijvoorbeeld een herseninfarct of hersenbloeding, een tumor of vergiftiging. Het kan ook zijn dat de hersenen worden aangetast door een ziekte, zoals bijvoorbeeld Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Parkinson of Alzheimer (dementie).

Hersenletsel kan niet meer genezen en heeft enorme gevolgen. Er is bij hersenletsel sprake van een breuk in de levenslijn. Het leven vóór het hersenletsel ziet er heel anders uit dan het leven ná het hersenletsel. Veel dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, lukken vaak niet meer. Het oplopen van hersenletsel betekent dus meestal een ingrijpende verandering in het leven van een getroffene. Van de ene op de andere dag zijn er beperkingen die de persoon eerder niet kende, sommige daarvan erg ingrijpend en voortdurend. Maar ook het leven van mensen in de naaste omgeving zoals partner, kinderen, familie en vrienden verandert.

Na de schrik van een meestal plotseling ontstane beroerte of een ongeluk en de snelle opname daarna in een ziekenhuis, volgt vaak een onzekere periode. Welke gevolgen zijn tijdelijk en welke zijn blijvend? Meestal wordt pas tijdens de revalidatiefase duidelijk wat de blijvende gevolgen zijn. Dan begint een langdurig proces van aanpassen aan de beperktere mogelijkheden en het zoeken naar een nieuw evenwicht.

De gevolgen van hersenletsel kunnen voor de buitenwereld goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt of spreekt. Maar de gevolgen kunnen ook (min of meer) onzichtbaar zijn, omdat het gaat om veranderingen in het denken en onthouden, de emoties, de gevoelens en het gedrag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij NOVIzorg helpen we u met het omgaan met uw hersenletsel. We trainen cognitie, motoriek, maken tijd voor lotgenotencontact, ondersteunen mantelzorgers, en we bieden daartoe de nodige begeleiding en behandeling.

Ons programma bestaat uit:

  • sport- en bewegingsactiviteiten worden aangeboden door een professionele sportinstructeur waaronder beweeg- en balansoefeningen en coördinatie-oefeningen;
  • psycho-educatie door middel van voorlichting en lotgenotencontact;
  • cognitieve activiteiten waaronder geheugentraining en denktraining (zowel individueel als in groepsverband);
  • gelegenheid tot rusten in comfortabele relaxstoelen;
  • paramedische ondersteuning door fysio- en ergotherapeuten, en andere behandelaren.