Wat is hersenletsel bij kinderen?

Jaarlijks lopen duizenden kinderen in Nederland hersenletsel op, bijvoorbeeld na een val, een verkeersongeluk, hersenvliesontsteking of een hersentumor. De gevolgen zijn niet altijd meteen duidelijk. Soms leidt het hersenletsel pas jaren later tot leer- en gedragsproblemen. Veel ouders, familie, leerkrachten, andere betrokkenen én professionele begeleiders van (gezinnen met) een kind met niet-aangeboren hersenletsel zijn op zoek naar toegankelijke informatie over de gevolgen van hersenletsel. Ook hebben zij behoefte aan praktische adviezen die helpen zo goed mogelijk met het kind om te gaan. De methode BrainsSTARS is daar specifiek voor ontwikkeld, en is voor veel kinderen en ouders inmiddels van grote waarde gebleken.

BrainSTARS is een van oorsprong Amerikaanse methode die in 2010-2012 door Vilans is door- ontwikkeld voor de Nederlandse situatie. Met een 10-tal zorginstellingen (waaronder NOVIzorg, Limburg) is de methode volledig toepasbaar gemaakt voor Nederlandse kinderen met hersenletsel. Het is een educatief programma waarmee ouders, opvoeders, leerkrachten en andere betrokkenen worden geïnformeerd over niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren. Naast informatie biedt de methode handvatten voor gedragsanalyse: wat doet het kind precies? Ook biedt de methode aanknopingspunten voor gedragsinterventies: hoe kan ik als ouder, docent, professionele begeleider of andere betrokkene daar op een positieve manier mee omgaan?

BrainSTARS is aantoonbaar effectief. Uit onderzoek naar de inzet van BrainSTARS in de Verenigde Staten is gebleken dat ouders en leerkrachten van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel zich door BrainSTARS meer competent voelden in de omgang en het werken met deze kinderen. Ook signaleerden ouders en leerkrachten verbeteringen in het gedrag van het kind. De toegevoegde waarde van BrainSTARS in de ambulante gezinsbegeleiding in Nederland werd in 2011 en 2012 bevestigd in twee pilots, waaraan ook NOVIzorg heeft deelgenomen.

Ondersteuning door NOVIzorg

Uw kind doorloopt de stappen van de BrainSTARS-methode, waarbij ook het netwerk rondom het kind uitgebreid wordt betrokken. Bij start van het traject bepalen we samen met u en uw kind de doelen waaraan gewerkt gaat worden; deze worden tussentijds regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. De ondersteuning vindt plaats op individuele basis, vanuit uw thuissituatie.
Onze medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid en hebben grondige kennis van de methodiek.
Een BrainSTARS-traject bij NOVIzorg wordt in principe na 2,5 jaar afgerond waarbij uw gezin met de aangeleerde vaardigheden en in eigen regie verder kan. Mochten er daarna nog nieuwe doelen zijn, dan bekijken we samen de mogelijkheden voor een vervolgtraject.

Meer informatie over BrainSTARS is beschikbaar via NOVIzorg of via de website van Vilans