foto-kopbalk-home

Algemene ondersteuning

foto11


foto12

 

INTRODUCTIE
NOVIzorg is er niet alleen voor mensen die vanuit een medische achtergrond ondersteuning nodig hebben. Ook wanneer u vanwege andere oorzaken tijdelijk een steuntje in de rug kunt gebruiken, bent u bij NOVIzorg van harte welkom. Wij kunnen u helpen om uw leven zelfstandig, en naar eigen wens te blijven invullen, ook als dat vanwege eenzaamheid, ouderdom of een beperking niet helemaal meer lukt. Wij helpen u om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te doen in de maatschappij. Het gaat daarbij niet om thuiszorg, maar om het behouden of verbeteren van uw “zelfredzaamheid”. U kunt bij ons kiezen uit tal van activiteiten, cursussen en trainingen, die wij op een kleinschalige, huiselijke manier met veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers organiseren. Voorbeelden van activiteiten zijn: sport en bewegen, koken en bakken, creatieve activiteiten, geheugen- en denktraining, bijhouden van het huishoudboekje, wandelactiviteiten, samen winkelen, leren omgaan met de computer, uitstapjes, korte vakanties enz. Het is overigens niet altijd zo dat u een indicatie nodig heeft om te kunnen deelnemen. Ook als u uw leven graag wat actiever wenst in te vullen, bent u van harte welkom.

ACTIVITEITEN
Op onze locaties in Hoensbroek, Kerkrade en Heerlen, worden allerlei activiteiten aangeboden. Deelnemers kunnen kiezen uit meer dan 20 verschillende activiteiten, waarbij NOVIzorg altijd werkt vanuit de drie-eenheid: wat wil de cliënt, wat is de achterliggende vraag, en wat kunnen wij bieden. Dat resulteert nagenoeg altijd in een zinvolle dagbesteding die door de cliënt als zeer prettig wordt ervaren.

Wanneer? Maandag t/m vrijdag
Waar? Hoensbroek Grubbelaan
Heerlen Centrum
Kerkrade, Old Hickory